Leasing

Porównanie leasingu samochodów elektrycznych z tradycyjnymi pojazdami

Leasing pojazdów, jako elastyczna forma finansowania, odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej mobilności. Umożliwia firmom i konsumentom korzystanie z pojazdów bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów ich zakupu. W kontekście dynamicznie rozwijającego się rynku motoryzacyjnego, leasing samochodu elektrycznego staje się coraz bardziej popularny, zarówno wśród użytkowników tradycyjnych pojazdów spalinowych, jak i tych elektrycznych.

Samochody elektryczne (EV) zyskują na znaczeniu dzięki swoim ekologicznym zaletom i rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Rządy na całym świecie wprowadzają różnorodne inicjatywy i programy wspierające ich adopcję, takie jak ulgi podatkowe czy dotacje na zakup. Tym samym, rynek EV szybko się rozwija, oferując coraz więcej modeli o zróżnicowanych parametrach i cenach.

Z drugiej strony, tradycyjne pojazdy spalinowe (ICE) nadal dominują na rynku. Ich popularność wynika z dobrze rozwiniętej infrastruktury, szerokiego wyboru modeli oraz przewidywalności kosztów eksploatacji. Mimo że są coraz bardziej wydajne pod względem zużycia paliwa i emisji spalin, to jednak wciąż stanowią znaczące obciążenie dla środowiska.

Podstawy leasingu

Leasing jest formą długoterminowego wynajmu, która umożliwia korzystanie z pojazdu bez konieczności jego zakupu. W ramach umowy leasingowej, leasingodawca (zazwyczaj instytucja finansowa) nabywa pojazd i udostępnia go leasingobiorcy (firmie lub osobie prywatnej) w zamian za regularne płatności przez określony czas. Na koniec umowy leasingobiorca ma opcję zakupu pojazdu za ustaloną wcześniej cenę, zwrotu pojazdu lub przedłużenia umowy.

Wyróżniamy dwa główne rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny jest bardziej zbliżony do wynajmu. Leasingobiorca płaci za użytkowanie pojazdu, a na koniec umowy zwraca go leasingodawcy. Tego typu umowy często obejmują serwis i konserwację pojazdu. Leasing finansowy, z kolei, jest bardziej podobny do kredytu. Leasingobiorca płaci raty, które pokrywają wartość pojazdu i na końcu umowy może go wykupić.

Korzyści leasingu obejmują mniejszy kapitał początkowy w porównaniu z zakupem, możliwość korzystania z nowszych modeli pojazdów, łatwą wymianę na nowszy model po zakończeniu umowy, oraz potencjalne korzyści podatkowe, jak możliwość odliczania rat leasingowych od podstawy opodatkowania. Leasing jest również atrakcyjny dla firm, które mogą w ten sposób unikać przestarzałości technologicznej swojej floty pojazdów.

Wyzwania związane z leasingiem to między innymi ograniczenia dotyczące przebiegu (nadmierna jazda może skutkować dodatkowymi opłatami), potencjalne koszty związane z uszkodzeniami pojazdu wykraczającymi poza normalne zużycie, oraz fakt, że leasingobiorca nie jest właścicielem pojazdu i nie buduje kapitału w pojeździe. Dodatkowo, całkowity koszt leasingu może być wyższy niż w przypadku zakupu pojazdu, szczególnie przy długoterminowym użytkowaniu.

Samochody elektryczne w leasingu

Leasing samochodów elektrycznych (EV) zdobywa na popularności, oferując unikalne korzyści i wyzwania w porównaniu z tradycyjnymi pojazdami spalinowymi. Z jednej strony, leasing EV umożliwia dostęp do najnowszych technologii i modeli bez wysokich kosztów początkowych związanych z ich zakupem.

Koszty początkowe i bieżące eksploatacji: Samochody elektryczne, chociaż często droższe w zakupie niż ich odpowiedniki spalinowe, mogą oferować niższe całkowite koszty posiadania w dłuższej perspektywie. Koszty początkowe leasingu EV mogą być porównywalne lub nieco wyższe niż w przypadku pojazdów tradycyjnych, jednak bieżące koszty eksploatacji, takie jak ładowanie baterii, są zazwyczaj niższe niż koszty paliwa. Dodatkowo, EV wymagają mniej konserwacji ze względu na mniej skomplikowaną budowę napędu elektrycznego w porównaniu do silników spalinowych.

Dostępność i wybór modeli elektrycznych: Rynek EV rozwija się dynamicznie, a producenci samochodów stale poszerzają swoją ofertę modeli elektrycznych. Dzięki temu, konsumenci mają coraz większy wybór, zarówno pod względem stylu, jak i zasięgu czy wydajności. Od małych samochodów miejskich po luksusowe SUV-y i sportowe modele, rynek leasingowy EV oferuje różnorodne opcje dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników.

Aspekty ekologiczne i ekonomiczne: Leasing EV ma również znaczenie ekologiczne. Samochody te emitują znacznie mniej lub w ogóle nie emitują spalin, co przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych. Dla wielu firm i indywidualnych konsumentów, leasing EV jest świadomym wyborem w kierunku zrównoważonej mobilności. Z ekonomicznego punktu widzenia, EV mogą oferować korzyści w postaci ulg podatkowych i dotacji rządowych, które są często dostępne w wielu krajach jako część strategii promowania czystszych technologii transportowych.

Podsumowując, leasing samochodów elektrycznych staje się coraz bardziej atrakcyjny dzięki ich korzyściom środowiskowym, ekonomicznym oraz rosnącej dostępności i różnorodności modeli na rynku.

Leasing tradycyjnych pojazdów

Leasing pojazdów spalinowych (ICE – Internal Combustion Engine) pozostaje popularną opcją dla wielu konsumentów i firm, oferując dostęp do szerokiej gamy pojazdów bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów ich zakupu. Ta forma finansowania zapewnia elastyczność i możliwość regularnej wymiany na nowsze modele, co jest szczególnie atrakcyjne dla firm utrzymujących floty pojazdów.

Ogólny zarys leasingu pojazdów spalinowych: W przypadku leasingu tradycyjnych pojazdów, leasingobiorcy płacą za użytkowanie samochodu przez ustalony okres. Podobnie jak w leasingu EV, leasing tradycyjnych pojazdów może być operacyjny lub finansowy, z możliwością wykupu pojazdu na koniec umowy. Leasing pojazdów spalinowych często obejmuje różne opcje konfiguracji i wyposażenia, umożliwiając dostosowanie pojazdu do indywidualnych potrzeb.

Porównanie kosztów początkowych i eksploatacyjnych: W przypadku tradycyjnych pojazdów spalinowych, koszty początkowe leasingu są zazwyczaj niższe niż w przypadku EV, głównie ze względu na niższą cenę zakupu tych pojazdów. Jednakże, koszty bieżącej eksploatacji, takie jak paliwo, serwisowanie i naprawy, mogą być wyższe w porównaniu do EV. Koszty paliwa, w szczególności, mogą znacznie wpłynąć na całkowity koszt posiadania pojazdu, zwłaszcza w okresach wysokich cen ropy naftowej.

Dostępność i różnorodność modeli: Rynek leasingu tradycyjnych pojazdów oferuje ogromną różnorodność modeli, od ekonomicznych samochodów miejskich, przez rodzinne minivany, aż po luksusowe sedany i potężne SUV-y. Ta różnorodność zapewnia leasingobiorcom szeroki wybór, umożliwiając znalezienie pojazdu idealnie odpowiadającego ich potrzebom zarówno pod względem funkcjonalności, jak i stylu. Ponadto, leasing tradycyjnych pojazdów umożliwia łatwe dostosowanie do zmieniających się potrzeb, co jest szczególnie istotne dla firm rozwijających swoje działalności.

Podsumowując, leasing tradycyjnych pojazdów spalinowych nadal oferuje znaczące korzyści, takie jak niższe koszty początkowe i szeroki wybór modeli, chociaż wiąże się z wyższymi kosztami eksploatacyjnymi i większym wpływem na środowisko w porównaniu do samochodów elektrycznych. Wybór między leasingiem EV a tradycyjnymi pojazdami spalinowymi zależy od indywidualnych potrzeb, preferencji i priorytetów leasingobiorcy.

Korzyści i pułapki leasingu urządzeń dla małych i średnich przedsiębiorstw

Leasing urządzeń stał się popularnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ciągu ostatnich lat. Pozwala firmom na finansowanie zakupu sprzętu, nie angażując dużych ilości kapitału. Niemniej jednak, podobnie jak każda decyzja biznesowa, leasing maszyn i urządzeń ma zarówno swoje korzyści, jak i pułapki.

Na jakie korzyści może liczyć przedsiębiorca wybierając leasing urządzeń i maszyn

 1. Poprawa płynności finansowej: Dzięki leasingowi przedsiębiorstwa mogą pozyskać potrzebne urządzenia bez konieczności wydawania dużych sum pieniędzy na zakup. To może zwiększyć płynność finansową i pozwolić firmom na lepsze zarządzanie kapitałem obrotowym.
 2. Elastyczność: Wiele firm leasingowych oferuje elastyczne warunki umowy, co pozwala dostosować je do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.
 3. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii: Leasing umożliwia firmom regularne aktualizowanie urządzeń. Dzięki temu MŚP mogą korzystać z najnowszych technologii bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów zakupu.
 4. Możliwe korzyści podatkowe: W zależności od jurysdykcji, płatności leasingowe mogą być odliczane od podatku, co może przynieść korzyści finansowe dla przedsiębiorstw.

Na jakie pułapki trzeba uważać podpisując umowę leasingową

 1. Koszty długoterminowe: Choć początkowe koszty leasingu mogą być niższe niż zakup, w dłuższej perspektywie firma może zapłacić więcej niż w przypadku zakupu urządzenia na własność.
 2. Brak własności: Na końcu okresu leasingu firma nie staje się właścicielem urządzenia, chyba że zawarta jest opcja wykupu. To oznacza, że MŚP musi albo zwrócić urządzenie, przedłużyć umowę leasingu lub zawrzeć nową umowę.
 3. Zobowiązania umowne: Umowy leasingowe zazwyczaj wiążą przedsiębiorstwa na określony czas. Przedwczesne zerwanie umowy może wiązać się z wysokimi kosztami karnymi.
 4. Wzrost kosztów: Niektóre umowy leasingowe mogą zawierać ukryte opłaty lub rosnące stawki, co może niekorzystnie wpłynąć na finanse przedsiębiorstwa.

Przemyślana i rozważna decyzja na podstawie analizy własnej firmy

Podsumowując, leasing urządzeń może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla MŚP, które chcą korzystać z nowoczesnego sprzętu bez obciążania się dużymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak decyzja o leasingu powinna być podjęta po dokładnej analizie zarówno korzyści, jak i potencjalnych pułapek. Co więcej, aby finalna decyzja była jak najbardziej optymalna, wszystkie za i przeciw trzeba skonfrontować ze swoją działalnością gospodarczą. To jednak nie wszystko, warto także wykonać projekcję rozwoju firmy w kolejnych latach oraz analizę rynku, by upewnić się, że długoterminowe obciążenie leasingowe nie będzie zbyt problematyczne dla przedsiębiorstwa.

Jakie są wymogi przy wzięciu leasingu na firmę?

Leasing stał się popularnym rozwiązaniem finansowym dla wielu firm, które potrzebują nowoczesnych urządzeń, maszyn, pojazdów czy sprzętu do prowadzenia swojej działalności. To elastyczne rozwiązanie umożliwia korzystanie z aktywów bez konieczności ich zakupu, co pozwala na zachowanie płynności finansowej i efektywne zarządzanie budżetem. Jednak przedsiębiorstwa muszą spełnić pewne wymogi, aby zakwalifikować się do leasingu. W tym artykule omówimy, jakie są główne wymogi, które należy spełnić przy wzięciu leasingu na firmę.

Kluczowe wymogi dla przedsiębiorców aby wziąć leasing

Oto kilka kluczowych rzeczy, które pozwolą na wzięcie finansowania leasingowego dla twojej firmy:

 1. Status prawny firmy: Podstawowym wymogiem jest posiadanie prawnej osobowości przez firmę. Oznacza to, że przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane jako podmiot gospodarczy i posiadać odpowiedni numer NIP. Osoby fizyczne nie mogą skorzystać z oferty na szybki leasing na firmę, a jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub spółki.
 2. Okres prowadzenia działalności: Wiele firm leasingowych wymaga, aby przedsiębiorstwo działało przez określony czas, zanim będzie mogło skorzystać z leasingu. Czas ten może się różnić w zależności od leasingodawcy, ale zazwyczaj wynosi co najmniej 6-12 miesięcy. To wymaganie ma na celu zapewnienie leasingodawcy, że firma jest stabilna i zdolna do spłaty opłat leasingowych.
 3. Zdolność kredytowa: Podobnie jak w przypadku kredytów, leasingodawcy oceniają zdolność kredytową firmy, aby ocenić jej zdolność do spłaty opłat leasingowych. Przedsiębiorstwo musi dostarczyć odpowiednie dokumenty finansowe, takie jak bilanse, rachunki zysków i strat oraz inne informacje o swojej sytuacji finansowej. Leasingodawcy analizują te dane, aby upewnić się, że firma jest w stanie spłacić zobowiązania wynikające z leasingu.
 4. Wysokość wpłaty początkowej: Wiele umów leasingowych wymaga wpłaty początkowej, która stanowi równowartość pierwszej raty leasingowej. Wysokość wpłaty początkowej może być różna w zależności od leasingodawcy i rodzaju aktywów. Zazwyczaj jest to procent wartości aktywów, na przykład 10% lub 20%. Przedsiębiorstwo musi być gotowe na pokrycie tej wpłaty przed podpisaniem umowy.
 5. Ubezpieczenie aktywów: Leasingodawcy wymagają, aby aktywa były ubezpieczone przez cały okres trwania umowy leasingowej. Odpowiednie ubezpieczenie jest niezbędne do ochrony aktywów przed ewentualnymi szkodami czy kradzieżą. Przedsiębiorstwo musi zadbać o odpowiednie ubezpieczenie aktywów i dostarczyć potwierdzenie ubezpieczenia leasingodawcy.
 6. Przeznaczenie aktywów: Często leasingodawcy wymagają, aby aktywa były używane wyłącznie do celów biznesowych, a nie do celów prywatnych. Firma musi dostarczyć informacje o przeznaczeniu aktywów i zagwarantować, że będą one wykorzystywane zgodnie z umową leasingową.
 7. Wiek przedsiębiorcy: Niektórzy leasingodawcy mogą wymagać, aby przedsiębiorca miał określony wiek w momencie składania wniosku o leasing. To zależy od polityki leasingodawcy i może być istotne dla umowy długoterminowej.

Czy zatem warto brać leasing?

Wzięcie leasingu na firmę to atrakcyjne rozwiązanie finansowe, które pozwala na korzystanie z różnych aktywów bez konieczności ich zakupu. Przedsiębiorstwa muszą spełnić kilka kluczowych wymogów, takich jak status prawny firmy, okres prowadzenia działalności, zdolność kredytowa, wysokość wpłaty początkowej, ubezpieczenie aktywów, przeznaczenie aktywów i ewentualnie wiek przedsiębiorcy. Spełnienie tych wymogów pozwoli firmie na skorzystanie z leasingu jako elastycznego i korzystnego rozwiązania finansowego, które może wspomóc rozwój działalności i zapewnić dostęp do niezbędnych aktywów. Przed podjęciem decyzji o leasingu, warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami i skonsultować się z leasingodawcą w celu uzyskania odpowiednich informacji.

Czy autobusy można brać w leasing

Leasing i maszyny poleasingowe

Krótka odpowiedź, oczywiście że można. Każdy, kto planuje leasingować autobusy jest świadomy jak duży jest to koszt, dlatego w tym artykule chcieliśmy skupić się na zakupie oraz leasingu autobusów kilkuletnich. Pamiętajmy, że nie będzie problemu z wzięciem w leasing autobusu dwuletniego czy też trzyletniego. Zwykle zakłada się, że umowa leasingowa musi skończyć się, kiedy leasingowany przedmiot ma sześć lub maksymalnie osiem lat – zależy to w całości od firmy leasingowej, z której usług będziemy korzystać. Dlatego też autobusy poleasingowe mogą okazać się idealnym rozwiązaniem. Pamiętajmy, że w pierwszym roku pojazdy tracą najwięcej wartości, to samo tyczy się autokarów. Leasingowanie zatem używanych pojazdów jest o wiele niższe zarówno w cenie samego środka trwałego jak i w ratach leasingowych, które będziemy płacić każdego miesiąca. Z pewnością wiele osób zastanawia się teraz, jak z jakością takich pojazdów.

Pojazdy poleasingowe

O stan techniczny takich pojazdów nie ma powodu się martwić. Dlaczego? Ponieważ wymogi, które muszą spełniać leasingobiorcy w trakcie trwania umowy leasingowej polegają na utrzymaniu leasingowanego pojazdu w należytym stanie technicznym, okresowymi przeglądami i wymianami części, zawsze na oryginalne, wskazane przez producenta. Jeśli chodzi o wszelkie uszkodzenia na lakierze, zarysowania, wgniecenia itd. To także tutaj jest konieczność ich usuwania. Nawet jeśli leasingobiorca nie zrobi tego przed zwróceniem samochodu to zostaną wszelkie niedoskonałości usunięte przez leasingobiorcę, a kosztami zostanie obciążony leasingobiorca. Biorąc więc taki poleasingowy autokar w kolejny już leasing mamy dostępną pełną historię mechaniczną samochodu jak i pełny wgląd w to, co było wykonywane na karoserii. To powoduje, że przedsiębiorca nie bierze kota w worku, tylko dokonuje świadomego i sprawdzonego zakupu. Czymś, co polecamy zarówno w leasingu samochodów, jak i autokarów jest wzięcie dodatkowych pakietów serwisowych, gdzie do raty leasingowej doliczana jest określona kwota, jednak w zamian nie musimy obawiać się niespodziewanych dużych wydatków w przypadku jakichkolwiek problemów z autem tj. np. wymian okresowych czy zużycia części.

Leasing – od czego zależy umowa leasingowa

Nie trzeba być wybitnie oczytanym, by być pewnym tego, że leasing popularnego modelu samochodu użytkowego raczej będzie opcją dość tanią, bo gdy wygaśnie umowa leasingowa, to taki samochód będzie łatwym aktywem do upłynnienia i to nawet wtedy gdy w danym egzemplarzu trzeba będzie wymienić klocki hamulcowe wraz z tarczami. Ten koszt potencjalny nabywca danego pojazdu jakoś przełknie, bo tego typu koszty ponosi wielu innych użytkowników tego samego modelu auta użytkowego. Jednym słowem w tym konkretnym przypadku raczej nie ma finansowego bagna, czyli tych większych i bardzo nieprzyjemnych niespodzianek, bo leasing przedmiotów popularnych t niskie ryzyko dla podmiotu, z którym zawiera się umowę. Dowiedz się więcej w o szybkim leasingu w Millennium Leasing.

Umowa leasingowa w przypadku nietypowej i drogiej maszyny przemysłowej.

Umowa leasingowa z bankiem w przypadku drogiej, masywnej i skomplikowanej przemysłowej maszyny to umowa dość specyficzna, bo ten konkretny bank tak jakby wynajmuje daną maszynę danemu przedsiębiorcy przez pięć lat dostając pieniądze, które są znacznymi. Jednym słowem, jeśli ta umowa leasingowa obejmuje pięć lat, to przez te pięć lat leasingu bank musi otrzymać równowartość spadku wartości danego sprzętu przez te pięć lat. Tego typu warunki są zachęcającymi dla przedsiębiorców kupujących zazwyczaj masywne i drogie maszyny, ale banki mają do tych spraw inne podejście. Mogą one na przykład dać lepsze warunki, jeśli chodzi o kredyt na daną maszynę, bo kredyt jest dla banku w przypadku maszyny, którą trudno sprzedać opcją bezpieczniejszą. Odczytuje się to tak, że właścicielem maszyny wziętej w leasing jest bank i ten fakt z dniem wygaśnięcia danej umowy się nie zmienia. Problem tkwi jedynie w tym, że to bank zostaje z maszyną, którą trzeba upłynnić, czyli zamienić na pewny zysk.

Czy wypada namieszać w umowach leasingowych?

Opcji jeśli chodzi o umowy leasingowe jest wiele i podobnie jest z kredytami, bo podmiotów finansowych takich jak banki też jest na rynku wiele. W sumie jest to norma, jeśli chodzi o kraje demokratyczne, ale umowy leasingowe na drogie, masywne i nietypowe maszyny niestety zawsze będą specyficznymi. Łatwiej będzie też o kredyt na taką maszynę, bo dla banku kredyt trzeba spłacić w całości i dlatego dany bank przejmie nietypową i drogą maszynę tylko wtedy, gdy przedsiębiorca utraci płynność finansową. W tym eksperci bankowi dostrzegają znacznie mniejsze ryzyko i dlatego też między umowami kredytowymi, a leasingami zawsze będą istnieć pewne różnice. Nawet jeśli będą one dotyczyły dokładnie tego samego przedmiotu.